Stomatologia Alicja Zukowsky

Leczenie zębów w Polsce

Leczenie zębów w Polsce, w szczególności wstawianie implantów i wykonywanie prac protetycznych – jakkolwiek atrakcyjne cenowo – nie jest pozbawione ryzyka.

W praktyce często zachodzi konieczność dokonania poprawek. Wynika to z naturalnego procesu gojenia się ran i przyswajania ciał obcych (mostów, koron i protez). Oznaki niedogodności pojawiają się z reguły dopiero po kilku dniach. W takim przypadku stomatolog wykonujący prace protetyczne jest zobowiązany do dopasowania ich w ramach ustawowej gwarancji.

Dopasowanie prac protetycznych przez innego stomatologa jest nie tylko uciążliwe ale i kosztowne. Niektóre badania jak prześwietlenie rentgenowskie muszą zostać wykonane ponownie. Gwarancja udzielona w Polsce nie obejmuje ingerencji innego stomatologa. Wprost przeciwnie, obca ingerencja powoduje wygaśnięcie pierwotnej gwarancji. Niemieckie Kasy chorych nie pokrywają kosztów takich zabiegów. Za zabiegi te pacjent musi płacić z własnej kieszeni.

Mając to na uwadze zaleca się zaplanować odpowiednio długi pobyt w Polsce, aby tamtejszy stomatolog miał możliwość dokonania poprawek w ramach gwarancji.


Datenschutz | Impressum | Copyright © Roman Zukowsky 2013